Program Letného kempu 2024  8:15 - 8:30                Príchod

8:30 - 10:00    TJ po skupinách

10:30 - 12:00    Angličtina po skupinách

11:30 - 12:30    Obed po skupinách

12:00 - 14:30    Voľno , časové aktivyty , hry

14:30 - 16:00    TJ po skupinách

16:00               Ukončenie dňa