Program Letného kempu 2022  8:15 - 8:30                Príchod

9:00 - 10:30    TJ po skupinách

10:30 - 12:00    Angličtina po skupinách

11:30 - 12:30    Obed

12:00 - 14:30    Voľno , časové aktivyty , hry

15:00 - 16:30    TJ po skupinách

16:00               Ukončenie dňa

 

27. - 30.6. Pondelok - Štvrtok je Kemp len poobede od 16:00 hod. , kvôli škole . Ostatne dni podľa programu vyššie . 3.7. v Nedelu je Kemp len od 8:30 do 10:30