Program Ketného kempu 2021

8:00 - 8:15                Príchod

8:30 - 10:00    TJ po skupinách

10:30 - 12:00    Angličtina po skupinách

11:30 - 12:30    Obed

12:00 - 14:00    Voľno , časové aktivyty , hry

14:30 - 16:00    TJ po skupinách

16:00               Ukončenie dňa

 

28. - 30.6. Pondelok - Streda je Kemp len poobede od 16:00 hod. , kvôli škole . Ostatne dni podľa programu vyššie . 17.7. v Sobotu je Kemp len od 8:30 do 10:00